កម្មវិធីគណនាបាក់ឌុប

កម្មវិធីគណនាបាក់ឌុប ជាកម្មវិធីសាមញ្ញមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើការគណនាប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលបាក់ឌុប។ វាផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដែលអាចឲ្យយើងអាចស្មានដឹងជាមុនថាតើពិន្ទុដែលយើងទទួលបាន វានឹងអាចនាំឲ្យយើងជាប់បាក់ឌុបឬអត់?…

ប្រវត្តិកម្មវិធីវិញ្ញាសាបាក់ឌុប

កម្មវិធី​វិញ្ញាសា​បាក់ឌុប​ត្រូវ​បាន​ចងក្រង​ឡើង​ដោយ​ចំណាយ​ជាង២ខែ។ ការ​កកើត​នៃ​កម្មវិធី​នេះ គឺ​ដំបូង​ឡើយ ខ្ញុំ​តែងតែ​ឃើញ​ផេ​ក​ហ្វេសប៊ុក​បង្ហោះ​នូវ​វិញ្ញាសា​បាក់ឌុប​នានា។ សិស្សានុសិស្ស ឬលោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ​តែងតែ​ចែករំលែក​បន្ដ​នូវ​វិញ្ញាសា​ដែល​បាន​បង្ហោះ​នោះ។…