ប្រវត្តិនៃការសរសេរកម្មវិធីដំបូង

កាលពី​ឆ្នាំ២០១៥ ប្អូន​របស់ខ្ញុំ​ដែល​ទើប​ប្រឡង​ចប់​ទី១២ ពួក​បាន​មក​ស្នាក់នៅ​ជាមួយ​ខ្ញុំ​ដើម្បី​ត្រៀមប្រឡង​ចូលរៀន​នៅ​តិ​ចណូ។ ពេល​ធ្វើលំ​ហាត់ ពួក​គាត់​តែង​យក​សៀវភៅ​រូបមន្ត​គណិត​មក​បើក​មើល។…

កម្មវិធីគណនាបាក់ឌុប

កម្មវិធីគណនាបាក់ឌុប ជាកម្មវិធីសាមញ្ញមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើការគណនាប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលបាក់ឌុប។ វាផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដែលអាចឲ្យយើងអាចស្មានដឹងជាមុនថាតើពិន្ទុដែលយើងទទួលបាន វានឹងអាចនាំឲ្យយើងជាប់បាក់ឌុបឬអត់?…

ប្រវត្តិកម្មវិធីវិញ្ញាសាបាក់ឌុប

កម្មវិធី​វិញ្ញាសា​បាក់ឌុប​ត្រូវ​បាន​ចងក្រង​ឡើង​ដោយ​ចំណាយ​ជាង២ខែ។ ការ​កកើត​នៃ​កម្មវិធី​នេះ គឺ​ដំបូង​ឡើយ ខ្ញុំ​តែងតែ​ឃើញ​ផេ​ក​ហ្វេសប៊ុក​បង្ហោះ​នូវ​វិញ្ញាសា​បាក់ឌុប​នានា។ សិស្សានុសិស្ស ឬលោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ​តែងតែ​ចែករំលែក​បន្ដ​នូវ​វិញ្ញាសា​ដែល​បាន​បង្ហោះ​នោះ។…